Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi - Kẻ thành công , người thất bại . Tại sao vậy nhỉ ? :D